Moral Társasházkezelő és Közös Képviseleti Iroda Bt.

Nem elég olyan jónak lenned, mint a többi ember, jobbnak kell lenned (...) újra meg újra, éjjel-nappal.

Főoldal

Az Iroda célkitűzései

 

Minden képviseletünkben lévő társasház külön gazdasági egységként működik, így annak nyilvántartását, könyvelését, számlázási feladatait is végzi a kezelési feladatok mellett.

Tevékenységünket a 2003. évi CXXXIII. Társasházi törvény alapján végezzük, a törvény határozza meg működésünk főbb irányelveit.

A közös költség kinnlevőségek behajtása és lehetőség szerint minimális szintre való leszorítása állandó, folyamatos kezelési feladat. A nyilvántartás szerinti tartozóknak egyeztető levelet küldünk ki. A tartozókat ezután személyesen, és felszólító levélben is megkeressük a kinnlevőségek mielőbbi behajtása érdekében. Azon tulajdonosokkal szemben, akiknél nem vezetnek eredményre az egyeztetések és felszólítások, bírósági fizetési meghagyásokat bocsátunk ki, illetve szükség szerint megindítjuk a végrehajtási eljárásokat. A Társasházi törvény alapján a 6 hónapot meghaladó tartozást felhalmozó tulajdonosok albetétjeire, a tartozás fedezeteként, közgyűlési határozatot követően jelzálogot jegyeztetünk be, amennyiben az egyéb behajtás érdekében megindított eljárások nem vezettek eredményre.

 

A jogszabályoknak megfelelően a kezelésünkben lévő Társasházaknál elvégeztetjük az épületek kötelező, időszakos érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi berendezéseinek vizsgálatát, és elkészítettjük a minősítő okiratokat. Elkészítjük, és a Társasház működéséhez igazítjuk a számviteli politikát, pénzkezelési szabályzatot, eszközök és források értékelési szabályzatát, valamint az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatát. A Társasházi törvény alapján folyamatos ellenőrzést, és egyeztetést biztosítunk a Számvizsgáló Bizottság részére. Minden fontos kérdésben egyeztetést követően közös álláspontot igyekszünk kialakítani a bizottsági tagokkal, és csak ezt követően kerülnek beterjesztésre közgyűlési határozati javaslatok a tulajdonosok elé.

Cégünk Megbízási és Vállalkozási Szerződést köt minden általa képviselt társasházzal, a hosszú távú korrekt kapcsolat biztosítása érdekében. A Társasházi törvény alapján Szervezeti és Működési Szabályzatot dolgozunk ki a társasházaink részére, mint a Társasház belső törvénye, a működést és a várható intézkedéseket segíti elő, biztosítja a jogszerűséget. Házirend tervezetet bocsátunk a tulajdonostársak elé, amit megvitatás után - az esetleges módosított szöveg alapján - határozatban fogad el a közgyűlés. A házirendet a Társasházban jól látható helyen helyezzük el, minden tulajdonos saját példányt kap belőle, csak úgy mint a Tűzvédelmi házirendből, és a tűzriadó tervből. Minden Társasházunkba jól látható helyen elhelyezünk egy információs vitrint az információk gyors közlése érdekében.